Ondernemer

Gastouder en de belastingdienst

Als je ondernemer wilt zijn voor de Inkomstenbelasting heeft dit zo zijn voordelen. Zo kan je gebruik maken van de startersaftrek, de zelfstandigenaftrek en de MKB-vrijstelling. Dit kan je duizenden euro's per jaar aan Inkomstenbelasting besparen.

Je dient je hiervoor dan ook als een ondernemer te gedragen. De Belastingdienst heeft hiervoor regels opgesteld.

  • Je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Hoeveel tijd besteed je aan je onderneming? 
  • Je dient een winstoogmerk te hebben. 
  • Je hebt meer dan 3 opdrachtgevers.
  • Je loopt ondernemersrisico.
  • Je sluit als ondernemer zelfstandig overeenkomsten.
  • Je maakt reclame.